Работа с родителите. Подкрепа за родителстването. Въпросът за авторитета

ParentsЛятно училище  21-23 юли, Варна

За мен е удоволствие да ви поканя на Лятното училище на Асоциация българско психоаналитично пространство!

Информация за това как да се включите и цените ще намерите в Регистрационната бланка – изтеглете я от ТУК

Програма за дните на обучението – изтеглете от ТУК

Предварителна програма

Напътстване на родители. Авторитетът на родителя – лектор д-р Патик Деларош

В наши дни авторитетът се е сдобил с лоша репутация, тъй като бива безразборно смесван с авторитаризъм и със злоупотребата с властта. Това недоразумение в обществото се е прехвърлило и върху семейството, където се съревновават липсващият родителски авторитет и липсващият бащин авторитет. А всъщност, авторитетът е незаменим за възпитанието и обучението на детето. И неговата липса е равносилна на малтретиране. Определението му е просто и недвусмислено: това е способността да се подчиняваш, въпреки свободата да не го правиш.
Накратко, авторитетът по дефиниция е приет от този, върху когото той е упражняван.

Напътстването на родителите може да има за задача да подпомогне родителите да носят авторитета. То може да визира и освобождаването от затварянето в една дуална връзка с проблемното или не дете.
То изисква от психолога едно обективно и добронамерено слушане, подобно на това при супервизията.

Всяко конкретно дете, чакащо осиновяване – да бъде „оборудвано” с точното семейство осиновители – лектор д-р Десислава Гъдева

Как особеностите и факторите от страна на детето, чакащо осиновяване, могат да паснат с факторите, особеностите и очакванията на осиновителите?

В този процес на подбор и напасване е включена една трета страна – на всички тези професионалисти – социални работници, психолози и терапевти, които ще оценяват, подбират, обучават и подпомагат това новообразувание, каквото е връзката между осиновеното дете и неговите осиновители. Много професионалисти, включени в грижите за осиновени деца, както и последните световни проучвания върху факторите, отговорни за неуспехите при осиновяванията, посочват огромната отговорност на този подбор на конкретното дете – конкретно семейство. Някои автори използват термина „оборудване” на детето, чакащо осиновяване – с осиновители.

В контекста на това лятно училище ще се спра върху рисковите фактори от трите участващи страни – дете, родители, професионалисти – които могат да доведат до неуспех. Надявам се всички професионалисти, имащи отношение към процедурата на осиновяването, да схванат своето място и да разберат огромната си отговорност в процеса. Да изведем заедно пунктовете, които трябва да заострят вниманието им в дискурса на кандидат осиновителите и/ или децата за осиновяване, както и да успеят да намерят думи за своето аргументирано обосноваване пред по-висшестоящите институции, които по думите им остават глухи за техните интуиции, когато „нещата няма да се получат”….

Първи прием на родители. Подходът на Франсоаз Долто – лектор Диана Циркова

Първият прием на детето и неговите родители винаги е от голямо значение за работата, която ще последва. Даването на думата поотделно на родителя и на детето, както и мястото, от което всеки от семейството ще говори, за да реконструира историята на страданието, е нещо, върху което Франсоаз Долто е разсъждавала през целия си професионален път. Какво можем да използваме от теоретичния и практически опит на Долто, когато слушаме семейството, когато снемаме анамнезата и когато излагаме своето мнение в първия прием.

Процесът на сепарация при детето и неговите родители – лектор Милкана Лазарова

Ще разгледаме сепарацията като тясно свързана с успешното преминаване на детето през символигенните кастрации и с ефикасността на бащината функция. Отделянето не е еднократен акт или технически въпрос, а психичен процес, който се актуализира във всяка една отделна възраст и има специфични характеристики. Той повлиява на психичната структура на субекта и на автономното функциониране на човешкото същество.

В рамките на тази тема ще предложа за дискусия и клинична винетка.

Подпомагане на случаи от практиката в работата с родители чрез ИПП – лектор Венцислав Вътов

Много често в работата с деца ние нямаме проблем – проблемите нерядко възникват при срещите с родители. Понякога техните афекти и действия остават необяснени. Чрез метода на индивидуалната психоаналитична психодрама обучаемите могат да получат авторефлексия по отношение на трудни случаи с родители.

Родители и специалист – залози и изпитания на срещата – лектор Мимоза Димитрова

За какво са ни родителите, когато детето е адресирано с проблем към психолог?

Прием на родители в институция, в частна практика; прием на родители заедно с детето и отделно от него – това е началният момент, в който психологът изгражда и проверява хипотези, които да доведат до една или друга форма на поемане на грижа на детето или до прекратяване на контакта. За да поеме професионално тази предварителна работа, специалистът в практиката е необходимо да се ситуира (да си даде сметка от какво място приема родителите и детето) и да разполага с понятия и инструменти, от които да гради, проверява и пре-проверява своите хипотези. Ще се опитаме да подсилим инструментариума чрез разбирането на Едипа и трудностите в неговото преминаване както при детето, така и при родителите. Акцентът ще бъде повече върху невротичните, а не върху психотичните трудности. Въпросът кога и по какви индикации решаваме, че сме започнали една психотерапия на дете, заслужава да се дискутира.

Посрещане на семейства с бебе, дете със специфични потребности – лектор доц. д-р Моника Богданова

Темата е своеобразно продължение на започнатата през 2016 г. – раждането на Субекта, доразвивайки я по посока болестта и психичното страдание.

Как се ражда като Субект бебето с увреждане? Как инвестират родителите в неговия образ и дали трябва да се настоява за създаване на връзка между тях? Как да не-съдейства екипът? Как се говори за болестта? Защо бащите най-често напускат семейството или се оттеглят, присъствайки единствено физически?

И още: Как е възможно родителите да посрещнат едно тяло с редица въпроси и да поемат една болка, за която усещат вина? И как тялото на родителите се вписва в тялото на бебето, детето? Как да бъдат посрещнати и съпроводени?

Това са само някои от въпросите, върху които ще помислим заедно.

По време на обучението ще бъдат представени практики за посрещане на семейства с бебе, дете със специфични потребности, основани на опита на Ф. Долто и ”Зелената къща”, както и случаи от психоаналитичната практика на водещия.

Следването на погрешните семейни модели от децата – част 3


„И запомни: не се е родила още тази яйцеклетка, която да бяга след сперматозоида! Не върви срещу природата!“ 

Това е третата част на статията, която написах след като прочетох вица по-горе. Можете да прочетете първата част на статията тук – Следването на погрешните семейни модели, част 1 >>

Някой замислял ли се, че, когато в детските години възпитанието на момчетата е било в посока “Мъжете не трябва да бягат след жените”/”Мъжете не трябва да плачат за жена”, това на по-късен етап е довело до много раздели и разводи… или, когато момчетата са възпитавани по този начин, угоден на родителите, то в по-късна възраст това води до самота, изолация, асексуалност или безразборни сексуални контакти на техните пораснали синове…

Психоанализата го обяснява с неразрешените едипови комплекси /на несъзнателно ниво/… да не говорим за смяната на ролите в съвременния свят и това се отразява пагубно на отношенията мъже-жени! Затова е важно и мъжете, и жените да си показват чувстват, емоциите, желанията! Когато те са потискани дълго време, накрая ескалират и се появяват психосоматични заболявания…

Терминът „Едипов комплекс” отдавна е познат в психологията и най-вече в психоанализата. Прочетете повече

Следването на погрешните семейни модели от децата – част 1

“И запомни: не се е родила още тази яйцеклетка, която да бяга след сперматозоида! Не върви срещу природата!”

Реших да напиша тази статия, когато прочетох този виц. Причината е, че текста в него има много общо със семейните модели, възпитанието на децата, причините за разводите, за разделите, има общо и със страданието при хората като изразяване на чувствата и емоциите, дори невъзможността да преглътнеш гордостта си и да се извиниш или невъзможността да поискаш прошка, защото само тази мисъл за много хора е равносилна на смъртта.

Психолог Варна - Пламена ИвановаНякой замислял ли се, че, когато в детските години възпитанието на момчетата е било в посока “Мъжете не трябва да бягат след жените”/”Мъжете не трябва да плачат за жена”, това на по-късен етап е довело до много раздели и разводи… или, когато момчетата са възпитавани по този начин, угоден на родителите, то в по-късна възраст това води до самота, изолация, асексуалност или безразборни сексуални контакти на техните пораснали синове… Психоанализата го обяснява с неразрешените едипови комплекси /на несъзнателно ниво/…да не говорим за смяната на ролите в съвременния свят и това се отразява пагубно на отношенията мъже-жени! Затова е важно и мъжете, и жените да си показват чувстват, емоциите, желанията! Когато те са потискани дълго време, накрая ескалират и се появяват психосоматични заболявания… Какво имам в предвид:

Прочетете повече

Следването на погрешните семейни модели от децата – част 2

„И запомни: не се е родила още тази яйцеклетка, която да бяга след сперматозоида! Не върви срещу природата!“ 

Това е втората част на тази статия, която написах след като прочетох вица по-горе. Можете да прочетете първата част на статията тук – Следването на погрешните семейни модели, част 1 >>

Психолог Варна - Пламена ИвановаНякой замислял ли се, че, когато в детските години възпитанието на момчетата е било в посока “Мъжете не трябва да бягат след жените”/”Мъжете не трябва да плачат за жена”, това на по-късен етап е довело до много раздели и разводи… или, когато момчетата са възпитавани по този начин, угоден на родителите, то в по-късна възраст това води до самота, изолация, асексуалност или безразборни сексуални контакти на техните пораснали синове…

Какво имам предвид, когато казвам, че момчетата се възпитават по този начин, угоден на родителите?

Прави ми впечатление, че през последните 10-15 години все повече родители на момчета /дори такива, които са на възраст преди тийнейджърските години/ или мъже заявяват „Недей да бягаш след жените, има много жени” или „Има много жени, ако не е тая, ще е друга”! Като, че ли техните синове нямат чувства? Колко от мъжете могат да бъдат „..с която и да е жена”?

Прочетете повече

Практически семинар “Семейна Арт Терапия”

1 и 2 октомври 2016г. във Варна

Семейна арт-терапия: Заздравяване на емоционалната връзка между родители и деца

Водещ: Елица Великова

Арт терапия за работа със семейства, двойки и деца

Семейната арт-терапия е средство за разглеждане и лекуване на теми и проблеми във взаимоотношенията родители-деца. Подходяща е както в индивидуални срещи с единично семейство, така и в групи за родители и деца. Целта е да се заздравят емоционалната връзка и хармонията в отношенията на възрастните с техните деца, да се осветлят неразрешените конфликти на родителите от тяхното собствено детство, да се даде пространство на децата да изразят своите потребности, желания, както и да се развият техните умения за справяне, комуникация и творчество.

Семинарът ще предложи:

  • често използвани техники/ проекти за родители и деца от арт-терапевтичната практика
  • ролята на играта и изкуството в семейната терапия
  • насоки за ролята на терапевта в интервенцията в семейното поле
  • умения за ангажиране на всички семейни членове в творческия процес
  • пост-натална арт терапия: теория за привързването между майката и бебето и някои
  • техники за много малки деца и техните майки
  • творчески идеи за работа с деца от семейства с разведени родители

Семинарът предлага подбрани практически занимания, които могат да бъдат полезни както в професионален, така и в личен план, като допълнение към установена практика на консултиране и терапия или като нова техника за диагностика и работа.  Прочетете повече

Когато клиентите търсят бързи съвети и гаранции от психолога

Днес реших да пиша за един аспект от работата като психолог на частна практика във Варна, а предполагам така е и в другите населени места в България.

Понякога по телефона или чрез имейл ме търсят хора с трудности, които никога не съм срещала и не познавам. Тези хора искат да им дам гаранция, че ако дойдат при мен един-два пъти на консултация, ще “излекувам” проблемите им…

Искам да споделя с вас, че разбирам притесненията ви, но така не става! Аз съм професионалист! Мястото, където приемам клиенти, е в кабинет за консултации!

За хората от други градове или от чужбина мога да направя онлайн консултация по Skype – с камера и микрофон, в точно определен за това час. Така организирана, онлайн консултацията е максимално близка до консултацията „очи в очи“ и може да бъде ефективна.

Но консултации за 10-15 минути по телефона не правя! Провеждам консултации, по време на които се търсят причините, поради които човека има затруднения, дискутира се семейния роман, проблемите се вербализират. При желание от страна на клиента да посещава по-често или по-продължително сесиите се провежда терапия. Използвам техники от позитивната психотерапия /ситуативно окуражаване, разширяване на целите/ и арт-терапията /работа с глина, пастели, моливи и др./, а понякога и от психодрамата /работа с кукли/.  Прочетете повече

Всеки ли може да бъде арт терапевт?

Чрез арт терапията човек се опитва да изрази своя вътрешен хаос, но целта не забавление, а терапевтичен ефект. За да е ефективна, този тип терапия трябва да бъде практикувана от специалисти с необходимата квалификация.

Къде се обучават арт терапевтите?

Към момента в България няма университет, който да предоставя образование по арт терапия. До момента единствените университети, които предлагат обучение по арт терапия под формата на допълнителни квалификации, са Софийски университет, Нов български университет и Бургаски университет.

Друга възможност е да се преминат редица обучителни курсове и семинари по арт терапия. Преминаването през такива семинари дава възможност на специалиста да използва усвоените по време на семинарите техники за работа с арт терапията при работа с клиенти.

Разбира се, тези опции, налични в България, не правят специалиста арт терапевт (разбирайте с диплома по арт терапия), а го правят специалист с допълнителна квалификация по арт терапия.

А кой може да бъде арт терапевт?

Прочетете повече

Допълнителни квалификации

Вярвам, че обучението на един психолог далеч не приключва с получаването на диплома от университет!

С удоволствие участвам в обучителни курсове, семинари и уъркшопове и др., чрез който надграждам уменията си за консултиране. Представям ви част от сертификатите ми.

Основното в арт терапията

Днес искам да ви разкажа малко повече за арт терапията (сигурна съм, че вече сте чували за нея) и методите й, които аз самата често използвам в работата си с клиенти.

Съществуват заблуди, които бих искала да разсея, а и арт-терапията може да бъде толкова полезна, че просто си заслужава да знаем повече за нея.

- Започвам с това, че арт терапията се прави с цел хората да се лекуват и да им се помага с терапия, чрез изкуство, а не за да се забавляват и да се разсейват. Арт терапията не е “изразяване чрез изкуство” или “творческо изразяване”, а е осъществяване на лекуване и терапия с различни техники, методи и похвати от изкуството.

- По време на арт терапията, клиентът е ретравмиран, т.е. освен, че се работи с него в посока лекуване на травмата, работи се и в посока надграждане на силните му страни.

Прочетете повече

Последиците от тежкото детство могат да бъдат страшни!

Момче в гръб, седи на стълбиДнес прочетох историята на едно 26-годишно момче, да-момче! Използвам думата момче, тъй като докато четях информацията си представих момче, един тийнейджър, който се опитва да промени своята среда, съпротивлява се, бунтува се!

Тази история ме трогна, тъй като той е преживял много неприятни събития за неговите 26 години! Той е преживял липса на адекватна родителска грижа; невъзможност за задоволяване на основните човешки потребности, свързани с безпаричие и/или финансов контрол, алкохолизъм на близки, насилие в семейството!

В края на статията можете да прочетете част от историята – позволявам си да я публикувам, защото момчето я сподели открито и публично в една от социалните мрежи.

Прочетете повече