Работа с родителите. Подкрепа за родителстването. Въпросът за авторитета

ParentsЛятно училище  21-23 юли, Варна

За мен е удоволствие да ви поканя на Лятното училище на Асоциация българско психоаналитично пространство!

Информация за това как да се включите и цените ще намерите в Регистрационната бланка – изтеглете я от ТУК

Програма за дните на обучението – изтеглете от ТУК

Предварителна програма

Напътстване на родители. Авторитетът на родителя – лектор д-р Патик Деларош

В наши дни авторитетът се е сдобил с лоша репутация, тъй като бива безразборно смесван с авторитаризъм и със злоупотребата с властта. Това недоразумение в обществото се е прехвърлило и върху семейството, където се съревновават липсващият родителски авторитет и липсващият бащин авторитет. А всъщност, авторитетът е незаменим за възпитанието и обучението на детето. И неговата липса е равносилна на малтретиране. Определението му е просто и недвусмислено: това е способността да се подчиняваш, въпреки свободата да не го правиш.
Накратко, авторитетът по дефиниция е приет от този, върху когото той е упражняван.

Напътстването на родителите може да има за задача да подпомогне родителите да носят авторитета. То може да визира и освобождаването от затварянето в една дуална връзка с проблемното или не дете.
То изисква от психолога едно обективно и добронамерено слушане, подобно на това при супервизията.

Всяко конкретно дете, чакащо осиновяване – да бъде „оборудвано” с точното семейство осиновители – лектор д-р Десислава Гъдева

Как особеностите и факторите от страна на детето, чакащо осиновяване, могат да паснат с факторите, особеностите и очакванията на осиновителите?

В този процес на подбор и напасване е включена една трета страна – на всички тези професионалисти – социални работници, психолози и терапевти, които ще оценяват, подбират, обучават и подпомагат това новообразувание, каквото е връзката между осиновеното дете и неговите осиновители. Много професионалисти, включени в грижите за осиновени деца, както и последните световни проучвания върху факторите, отговорни за неуспехите при осиновяванията, посочват огромната отговорност на този подбор на конкретното дете – конкретно семейство. Някои автори използват термина „оборудване” на детето, чакащо осиновяване – с осиновители.

В контекста на това лятно училище ще се спра върху рисковите фактори от трите участващи страни – дете, родители, професионалисти – които могат да доведат до неуспех. Надявам се всички професионалисти, имащи отношение към процедурата на осиновяването, да схванат своето място и да разберат огромната си отговорност в процеса. Да изведем заедно пунктовете, които трябва да заострят вниманието им в дискурса на кандидат осиновителите и/ или децата за осиновяване, както и да успеят да намерят думи за своето аргументирано обосноваване пред по-висшестоящите институции, които по думите им остават глухи за техните интуиции, когато „нещата няма да се получат”….

Първи прием на родители. Подходът на Франсоаз Долто – лектор Диана Циркова

Първият прием на детето и неговите родители винаги е от голямо значение за работата, която ще последва. Даването на думата поотделно на родителя и на детето, както и мястото, от което всеки от семейството ще говори, за да реконструира историята на страданието, е нещо, върху което Франсоаз Долто е разсъждавала през целия си професионален път. Какво можем да използваме от теоретичния и практически опит на Долто, когато слушаме семейството, когато снемаме анамнезата и когато излагаме своето мнение в първия прием.

Процесът на сепарация при детето и неговите родители – лектор Милкана Лазарова

Ще разгледаме сепарацията като тясно свързана с успешното преминаване на детето през символигенните кастрации и с ефикасността на бащината функция. Отделянето не е еднократен акт или технически въпрос, а психичен процес, който се актуализира във всяка една отделна възраст и има специфични характеристики. Той повлиява на психичната структура на субекта и на автономното функциониране на човешкото същество.

В рамките на тази тема ще предложа за дискусия и клинична винетка.

Подпомагане на случаи от практиката в работата с родители чрез ИПП – лектор Венцислав Вътов

Много често в работата с деца ние нямаме проблем – проблемите нерядко възникват при срещите с родители. Понякога техните афекти и действия остават необяснени. Чрез метода на индивидуалната психоаналитична психодрама обучаемите могат да получат авторефлексия по отношение на трудни случаи с родители.

Родители и специалист – залози и изпитания на срещата – лектор Мимоза Димитрова

За какво са ни родителите, когато детето е адресирано с проблем към психолог?

Прием на родители в институция, в частна практика; прием на родители заедно с детето и отделно от него – това е началният момент, в който психологът изгражда и проверява хипотези, които да доведат до една или друга форма на поемане на грижа на детето или до прекратяване на контакта. За да поеме професионално тази предварителна работа, специалистът в практиката е необходимо да се ситуира (да си даде сметка от какво място приема родителите и детето) и да разполага с понятия и инструменти, от които да гради, проверява и пре-проверява своите хипотези. Ще се опитаме да подсилим инструментариума чрез разбирането на Едипа и трудностите в неговото преминаване както при детето, така и при родителите. Акцентът ще бъде повече върху невротичните, а не върху психотичните трудности. Въпросът кога и по какви индикации решаваме, че сме започнали една психотерапия на дете, заслужава да се дискутира.

Посрещане на семейства с бебе, дете със специфични потребности – лектор доц. д-р Моника Богданова

Темата е своеобразно продължение на започнатата през 2016 г. – раждането на Субекта, доразвивайки я по посока болестта и психичното страдание.

Как се ражда като Субект бебето с увреждане? Как инвестират родителите в неговия образ и дали трябва да се настоява за създаване на връзка между тях? Как да не-съдейства екипът? Как се говори за болестта? Защо бащите най-често напускат семейството или се оттеглят, присъствайки единствено физически?

И още: Как е възможно родителите да посрещнат едно тяло с редица въпроси и да поемат една болка, за която усещат вина? И как тялото на родителите се вписва в тялото на бебето, детето? Как да бъдат посрещнати и съпроводени?

Това са само някои от въпросите, върху които ще помислим заедно.

По време на обучението ще бъдат представени практики за посрещане на семейства с бебе, дете със специфични потребности, основани на опита на Ф. Долто и ”Зелената къща”, както и случаи от психоаналитичната практика на водещия.

Практически семинар “Семейна Арт Терапия”

1 и 2 октомври 2016г. във Варна

Семейна арт-терапия: Заздравяване на емоционалната връзка между родители и деца

Водещ: Елица Великова

Арт терапия за работа със семейства, двойки и деца

Семейната арт-терапия е средство за разглеждане и лекуване на теми и проблеми във взаимоотношенията родители-деца. Подходяща е както в индивидуални срещи с единично семейство, така и в групи за родители и деца. Целта е да се заздравят емоционалната връзка и хармонията в отношенията на възрастните с техните деца, да се осветлят неразрешените конфликти на родителите от тяхното собствено детство, да се даде пространство на децата да изразят своите потребности, желания, както и да се развият техните умения за справяне, комуникация и творчество.

Семинарът ще предложи:

 • често използвани техники/ проекти за родители и деца от арт-терапевтичната практика
 • ролята на играта и изкуството в семейната терапия
 • насоки за ролята на терапевта в интервенцията в семейното поле
 • умения за ангажиране на всички семейни членове в творческия процес
 • пост-натална арт терапия: теория за привързването между майката и бебето и някои
 • техники за много малки деца и техните майки
 • творчески идеи за работа с деца от семейства с разведени родители

Семинарът предлага подбрани практически занимания, които могат да бъдат полезни както в професионален, така и в личен план, като допълнение към установена практика на консултиране и терапия или като нова техника за диагностика и работа.  Прочетете повече

Как премина Лятното училище “Психопатология на ранното детско развитие”

1/ Хареса ли Ви Лятното училище “Психопатология на ранното детско развитие”?
2/ Коя тема Ви беше най-полезна за Вашата практика?
3/ Бихте ли продължили участието си в този вид семинари, в случай, че стане традиция Лятното училище да се провежда ежегодно?
4/ Бихте ли препоръчали Лятното училище на Ваши колеги?

Така реализирана идеята за лятно училище заслужено привлече вниманието на специалисти в областта на психологията и социалните услуги. Представените теми от лекторите оправдаха очакванията за задълбочен дискурс по проблеми в психоаналитичната теория и практика, касаещи психопатологията на ранното детско развитие. Установяването на подобна практика само може да бъде поощрено, като за мен перспективата е популяризирането й сред още по-широка аудитория и по-специално такава, която е ангажирана професионално с дискутираните проблеми – лекари /неонатолози, педиатри, акушергинеколози/, акушерки, както и представители на законодателството.

Деспина Кондева,
Психолог, гр. Бургас
Психоаналитик във формиране към Асоциация Българско психоаналитично пространство,

Обучителен семинар “Лекуване на травми с арт терапия”

19 и 20 септември 2015г. във Варна

Семинарът представя арт-терапевтични подходи за възстановяване след травма на деца, юноши и възрастни. Участниците най-напред усвояват основните принципи в практиката на арт терапията, след което се обучават в терапевтичното приложение на визуалните изкуства за лечението на прости (първи тип) и сложни (втори тип) травми.

Водещ: Катрин Роджърс Джонсън – клиничен арт терапевт, преподавател, художник

Място на провеждане: Радио Варна – близо до входа на Морската градина и Фестивален и конгресен център. Вижте на картата тук

Цели на семинара

 • Да се въведат участниците в някои основни практики от арт терапията и в принципите на работата с травми.
 • Да се представят някои влиятелни личности в изследването и приложението на арт терапията за лечение на травми.
 • Да се демонстрират компонентите на основен курс на лечение на травми с арт терапия.
 • Да се обсъдят художествените материали и тяхното значение за процеса на лекуване.
 • Да се представят директивни и не-директивни подходи и оценки за лечение
 • Да се демонстрира силата на метафорите и тяхното значение за процеса на лекуване.
 • Да се представят конкретни техники за работа с цел повишаване на самооценката, за прозрения, за намаляване на травматичните симптоми и за отстраняване на анти-социални поведения.
 • Да се разгледа важността на творческия процес, творческото изразяване и творческия продукт.
 • Да се изяснят някои теми, свързани с тълкуването на произведенията на клиенти с травми. Символи на травмата в рисунката.

По-специални теми, заложени в програмата

 • Фази на рисунъка и травматични преживявания в детското развитие.
 • Какви са подходящите арт терапевтични практики за лечение на:
 • Посттравматичен стрес
 • Физическо / психическо / сексуално насилие
 • Депресия и суицидност
 • Развод / родителско отчуждение
 • Дисфункционални семейства
 • Медицински стрес
 • Презентации на клинични случаи и описание на курсове на лечение на травми с арт терапия

Програма

Ден 1: Арт терапия и възстановяване от травми
Ден 2: Арт терапевтични практики за лечение на травми

Времетраене: 9:00 – 12:00ч. и 13:00 – 17:00ч.
Предвидена е почивка за обяд, катко и 2 кратки почивки за кафе.

Регистрация за участие

Таксата за участие в обучителния семинар е 180 лева при записване до 5 септември и 230 лева след тази дата.

В цената са включени учебна литература и всички материали за работа.

Бланката за регистрация изтеглете от тук (Word документ)

Моля, платете Вашата такса по банков път и изпратете попълнена регистрационна бланка на имейл: elitsavelikova@gmail.com по възможност преди 05.09.2014г.

За контакти и допълнителни въпроси

Пламена Иванова – психолог, моб. тел.: 0879 840 790, имейл: pl_ivanova1@abv.bg

За водещата Катрин Роджърс Джонсън

Катрин Роджърс Джонсън е терапевт, регистриран в Американския Борд за Сертифициране на арт терапевти и кредитиран от Американската Арт Терапевтична Асоциация. Тя е завършила Университета Колумбия в Ню Йорк с магистратура по визуални изкуства и Университета в Уисконсин, специалност арт терапия.

Катрин има 23-годишен опит като клиничен арт терапевт и е основател на редица програми за лечение в детската психиатрична болница, в центъра за грижа за възрастни пациенти и в отделението за юноши в риск към болницата за психично здраве “Добрата самарянка” в Илиноис. Имала е частна арт терапевтична практика с деца и юноши с емоционални и поведенчески разстройства в Чикаго и Аляска. Нейната специалност е работата с деца и юноши от различни култури в индивидуален и групов формат.

В момента Катрин живее в Швеция и има редица изложби в Америка и Европа. Нейните творби отразяват съвременни теми, свързани с духовността, философията и психологията.

Лятно училище „Психопатология на ранното детско развитие”

Контактът с най-тежкото страдание на човешката психика – аутизъм и детска психоза – изисква от нас, работещите с деца и родители, да увеличаваме своя собствен капацитет за разбиране, придружаване и лечение на този вид страдание. Темите на лятното училище, което предлагаме като формат за такъв вид работа, са обединени в две направления: превенция и възможности за лечение. В рамките на професионален диалог ще споделим част от опита, който имаме.

Повече информация за лятното училище „Психопатология на ранното детско развитие” можете да намерите тук.

За въпроси и допълнителна информация пишете на abpp@mail.bg
 

 

 

 

 

Групова супервизия за специалисти от сферата на помагането в град Варна

Всички, които сме избрали психотерапевтичната и консултативна работа знаем, че пътят на един специалист минава през формиране и практикуване.
В настоящата ситуация в страната ни, срещането на пациенти най-често е в социална институция за грижи, в училище, детска градина или в частен кабинет, където мястото на психотерапевта се конструира и удържа не без проблеми. Това се вижда много ясно в частната практика, където често „губим” пациенти.

Прочетете повече

Обучение “Арт Терапия за работа с деца. Творчески подходи за социална подкрепа на деца и юноши”

21 – 22 Март, 2015, София

Водещ: Катрин Роджърс Джонсън – клиничен арт терапевт, университетски преподавател и художник

Обучението включва теория и практика на основните принципе на арт терапевтичната работа с деца и обяснява терапевтичното приложение на визуалните изкуства за лечение на детски травми. Тренингът изяснява важните теми като методите за диагностика и способите за тълкуване на изображения в арт терапията, предлага полезни арт терапевтични техники за работа, предстовя примери от клиничната практика.

Обучението включва:
- Въведение в арт терапията и принципи на работа с творчески похвати /допълнение и разширение/
- Начертаване на базисен курс на лечение, чрез арт терапията- основни компоненти
- Запознаване с творческите материали в арт терапевтичния процес
- Представяне на конкретни техники за работа с деца- в общата практика и специални случаи /допълнение и разширение/

По-специални теми, заложени в програмата:

 • подкрепа за деца – жертви на насилие
 • деца в съда: тежки разводи и анти-социално поведение
 • деца с тежки заболявания и специални потребности
 • деца от рискови семейства
 • хиперактивност
 • детска депресия и суицидност
 • техники за интервюиране на дете: как да говорим с децата за травмите и това, което виждаме в рисунките им
 • ефективни метафори и приказки, които лекуват
 • как да се избегне повторната травма – преходни обекти. Участниците ще изработят свой преходен обект от глина
 • Специални техники за работа с арт терапия в училищната среда: за учители, училищни психолози и родители.

Цена за участие:
- При ранно записване до 25 февруари: 180 лева.
- След 25 февруари: цена 230 лева

* В цената са включени всички материали за работа, плюс учебна литература.
** За записване моля изпратете заявка по имейл, за да получите данните за банков превод и формуляр за участие!

За водещата:
Катрин Роджърс Джонсън е терапевт, регистриран в Американския Борд за Сертифициране на арт терапевти и кредитиран от Американската Арт Терапевтична Асоциация. Тя е завършила Университета Колумбия в Ню Йорк с магистратура по визуални изкуства и Университета в Уисконсин, специалност арт терапия. Катрин има 23-годишен опит като клиничен арт терапевт и е основател на редица програми за лечение в детската психиатрична болница, в центъра за грижа за възрастни пациенти и в отделението за юноши в риск към болницата за психично здраве “Добрата самарянка” в Илинойс. Имала е частна арт терапевтична практика с деца и юноши с емоционални и поведенчески разстройства в Чикаго и Аляска. Нейната специалност е работата с деца и юноши от различни култури в индивидуален и групов формат.

Относно програмата на семинара, моля, свържете се с Елица Великова на моб. тел. 0888885306 или на имейл: elitsavelikova@gmail.com.

За повече информация относно семинара „Творчески подходи за социална подкрепа на деца и юноши” моля, свържете се с Пламена Иванова /за град Варна/ на имейл: pl_ivanova1@abv.bg

Детска рисунка

Семинар “Арт терапия за деца със СОП и техните семейства”

Арт Терапия за деца със СОП и техните семейства
Творчески подходи за психично възстановяване на деца и юноши

19-20 юли 2014, Варна

Програма на семинара:


19.07.2014 /събота/
10.00 – 11.45 Страдащото тяло, деформираното тяло, стигматизираното тяло. От тялото към знака и изображението /част 1/. Работа с акварелни и темперни бои. Дискусия.
11.45 – 12.00 Кафе пауза
12.00 – 13.30 Създаване на история чрез поредица от изображения /част 2/. Изследване и подпомагане на процеса. Работа с колажна техника. Дискусия.
13.30 – 14.30 Обедна почивка
14.30 -16.00 Изработване на кукли – силуети. Работа с видове хартия. Характер и развитие на създадения герой. Взаимодействие с интериорната среда. Дискусия
16.00-16.15 Кафе пауза
16.15- 18.00 Изработване на кукли – желания. Работа с различни материали. Характер на създадения герой. Изследване на желанието. Взаимодействие с другите герои и интериорната среда. Дискусия

20.07. 2014 /неделя/
10.00 – 11.45. Сетивно-ориентирана арт терапия – материали, загряващи упражнения, игри. Как да разберем детето със СОП. Примери от клиничната практика (презентация Powerpoint).
11.45 – 12.00 Кафе пауза
12.00 – 13.30. Рисуване с пръсти. Изваждане на образи. Движение на рисунката, експресивното тяло, лекуващия жест. Практически упражнения, дискусия.
13.30 – 14.30 Обедна почивка
14.30 -16.00. Работа с глина. Вариации на упражнения. Практика и дискусия.
16.00-16.15 Кафе пауза
16.15- 17.45. Семейна Арт терапия на деца със СОП – упражнения за двойки родител-дете; някои форми на диагностика. Дискусия.
17.45 – 18.00. Въпроси и отговори. Закриване на семинара.

Семинарът е подходящ за специалисти от сферата на помагането /психолози, социални работници, педагози/, художници, арт терапевти и родители.

За записвания за семинара, моля, свържете се Пламена Иванова – психолог на частна практика. Моб.тел. 0879/84-07-90, e-mail: pl_ivanova1@abv.bg

Флаер на събитието:

art-kids-sop (Small)

Арт Терапия за работа с деца: Обучителен семинар

Арт Терапия за работа с деца: Обучителен семинар
Творчески подходи за психично възстановяване на деца и юноши

15 – 16 Март, 2014, София

Водещ: Катрин Роджърс Джонсън
клиничен арт терапевт, университетски преподавател и художник

Обучението включва теория и практика на основните принципи на арт терапевтичната работа с деца и обяснява терапевтичното приложение на визуалните изкуства за лечение на детски травми. Тренингът изяснява важни теми като методите за диагностика и способите за тълкуване на изображенията в арт терапията, предлага полезни арт терапевтични техники за работа, представя примери от клиничната практика.

Обучението включва: Въведение в арт терапията и принципи на работа с творчески похвати. Начертаване на базисен курс на лечение чрез арт терапия – основни компоненти. Запознаване с творческите материали в арт терапевтичния процес. Представяне на конкретни техники за работа с деца – в общата практика и специални случаи.

Програма на семинара:


Ден 1: Арт терапия за деца: Принципи на работа, форми на диагностика, практика.

Ден 2: Техники за работа – теория и практика.  Специални случаи.

По-специални теми, заложени в програмата: подкрепа за деца – жертви на насилие; деца в съда: тежки разводи и анти-социално поведение; деца с тежки заболявания и специални потребности; деца от рискови семейства; хиперактивност; детска депресия и суицидност; техники за интервюиране на дете: как да говорим с децата за травмите и това, което виждаме в рисунките им; ефективни метафори и приказки, които лекуват; как да се избегне повторната травма – преходни обекти. /Участниците ще изработят свой преходен обект от глина/; специални техники за работа с арт терапия в училищната среда: за учители, училищни психолози и родители.

Семинарът е подходящ за: психолози, социални работници, учители, родители, студенти и хора от всички помагащи професии

art-seminarВодещата:  Катрин Р. Джонсън е терапевт, регистриран в Американския Борд за Сертифициране на арт терапевти и кредитиран от „Американската Арт Терапевтична Асоциация”. Тя е завършила Университета Колумбия в Ню Йорк с магистратура по визуални изкуства и Университета в Уисконсин, специалност арт терапия. Катрин има 23-годишен опит като клиничен арт терапевт и е основател на редица програми за лечение в детската психиатрична болница, в центъра за грижа за възрастни пациенти и в отделението за юноши в риск към болницата за психично здраве “Добрата самарянка” в Илиноис. Имала е частна арт терапевтична практика с деца и юноши с емоционални и поведенчески разстройства в Чикаго и Аляска. Нейната специалност е работата с деца и юноши от различни култури в индивидуален и групов формат. В България гостува за първи път по покана на Института за Изкуство и терапия и Центърът за Психосициална Подкрепа- София.

Дати: 15 и 16 март 2014г.
Място: Голяма зала на Есенс Център, ул. “6ти септември” 37 (вътрешен двор)

Цена за участие: при ранно записване до 15 февруари: 150 лева. След 15 февруари: цена 180 лева
За студенти: 100 лева / 120 лева

В цената са включени всички материали за работа, учебна литература и превод на български език.
В края на курса ще бъдат раздадени сертификати за участие.

Информация - Пламена Иванова
телефон: 0879/84-07-90 /след 16:30ч./
емайл: pl_ivanova1@abv.bg
уеб-сайт: www.psihologicgeska-podkrepa.info

 

 

Практически семинар “Арт терапия” – 28.09.2013г., гр. Варна

Център за психосоциална подкрепа” – София и „Психологическа подкрепа” – Варна Ви канят на практически семинар: „Арт терапия и експресивни изкуства в консултирането и терапията” - 28.09.2013г., гр. Варна

Експресивните изкуства са естествен начин за изразяване, осъзнаване и лекуване. Предоставят ни техники и похвати за себеизследване, терапия и творчество, помагат ни да развием чувствителност за проблемите на другите и ни предоставят безопасно пространство да изследваме вътрешния свят. Изкуството помага чрез образите, цветовете, движенията, звуците! То ни дава възможност да покажем и обясним, да разбираме чрез усещанията си, да извлечем смисъл, докато сътворяваме. Прочетете повече