Семинар “Маските на агресията”

Маските на агресията„Маските на агресията“ ще се проведе в 5 уикенда и ще съдържа 10 теми, които се разглеждат в рамките на 60 учебни часа. Всяка тема има теоретична и креативна част – теоретичната включва различни аспекти на агресивното поведение, а креативната – изработване и работа с маски.

Тема 1: Мястото на агресията в детското развитие

Корените на агресията, антисоциалната тенденция в нормалното развитие–  текстове на Д. Уиникът. Креативна част – работа с графични изображения

Тема 2: Сепарация и агресия – текстове на М. Малер, Дж. Боулби

Креативна част – работа с графични изображения – продължение

Тема 3: Връзката между агресията и емоционалното развитие – норма и патология – текстове на Ана Фройд

Креативна част – работа с изображения и недовършени изречения

Тема 4: Агресията и нейната роля в изграждането на обектните отношения – М. Клайн, П. Хайман, Р. Шпиц

Креативна част – работа с изображения и недовършени изречения – продължение

Тема 5: Мястото на агресията през юношеството

Нормална и патологична агресивност през юношеството. Криминалната тенденция в нормалното развитие– текстове на Д. Уиникът, П. Деларош, М. Клайн. Креативна част – работа с маски, интервюиране през типологично изображение.

Тема 6: Юноши с противообществени прояви. Актът на преминаване към действие.

Специфика при интервюирането на юношите и техните родители. Креативна част – изработване на типологични маски.

Тема 7: Самоубийството като агресивен акт насочен към себе си – текстове на П. Деларош, К. Менингер.

Креативна част – разиграване на казус чрез роли и типологични маски

Тема 8: Автоагресивното поведение – самонараняване, зависимости, хранителни разстройства.

Специфика на клиничните прояви според вида психично функциониране. Креативна част– разиграване на казус чрез роли и типологични маски – продължение

Тема 9: Инструментариум за изследване и анализ на агресивното поведение при децата и юношите.

Креативна част – оценъчни тестови скали и изработване на маски.

Тема 10: Практическа работа с казуси – анализ на агресивното поведение на индивидуално и групово ниво.

Практическа работа с групи от деца и юноши, с използване на маски.

Участниците ще получат:

  • Базисна теоретична подготовка за смисъла и интерпретирането на агресията в човешкия живот
  • Практически подходи за анализ и интервенции при агресивно поведение на деца и юноши
  • Практически умения за съчетаване на креативни занимания и превантивни обучения с цел       редуциране на агресивните прояви в детската група
  • Бибилиография с текстове на дискутираните автори, както и резюмета на използваните теоретични източници, които не са достъпни на български език
  • Семинарът е лицензиран от НАПОО като част от обучението по професията „Сътрудник социални дейности”
  • Изисква се редовно посещение на семинарите
  • Активно участие в теоретичните дискусии и креативната работа
  • Полагане на междинен и краен тест, както и на краен практически изпит

Изисквания към участниците:

Общата стойност на семинара е 400лв., като сумата може да бъде платена и на вноски. Възможно е издаването на фактури, в случаи, когато институцията желае да заплати разходите за обучение.

Водещи на семинара:

Диана Циркова, д.п. – психотерапевт, преподавател  в НБУ в курс „Тълкуване и психодрама на приказки”и курс „Психологични теории за развитието през призмата на драмата”, и преподавател по „Консултативна психология” в Бургаски университет „Проф. А. Златаров”. Автор на книгата „Психологично консултиране на деца, юноши и родители” и Директор на „Център за психосоциална подкрепа” – София.