Семинар: Първи прием на деца и родители при психологично консултиране


Продължителност:
  10 часа /2 дни по 5 часа/
Предназначен е за психолози, социални работници, инспектори ДПС, консултанти и сътрудници в институции, работещи с деца и родители. Издава се сертификат от „Център за психосоциална подкрепа”- София.

Семинарът засяга най-важните моменти при първоначалното приемане на деца и родители в психологическата консултация

  • Специфика при приемането на деца за психологично консултиране
  • Значение на първия прием за поемането на случая
  • Начално  интервю – основни теми в първото интервю. Интервюиране на родителите, интервюиране на детето.
  • Работа на консултанта след началното  интервю – анализ на проблемите, изграждане на работна хипотеза
  • Практическа работа с примерни казуси

Цената на семинара е 80 лв. Възможно е издаване на фактури, в случаи, когато институцията желае да заплати разходите за обучения.