Умения за разработване и управление на проекти

Продължителност: 30 учебни часа

Цели на курса: Подобряване на знанията и практическите умения за разработване и управление на проекти за безвъзмездно финансиране – начин на работа, който навлиза все по-широко в стопанската и обществената сфера.


Теми на обучение:

  • Същност на работата по проект, участници, цикъл на проекта;
  • Финансиращи програми, изисквания;
  • Разработване на проектното предложение: насоки, идея за проект, формуляри;
  • Управление на проекта във фазата на изпълнение, подизпълнители, мониторинг.

Форми на обучение: дистанционно чрез платформата most-learning.net и присъствено съботно-неделно

Цена на курсовете:  140 лв.

Повече информация за присъственото и  дистанционното обучение: www.most-learning.net