Допълнителни квалификации

Вярвам, че обучението на един психолог далеч не приключва с получаването на диплома от университет!

С удоволствие участвам в обучителни курсове, семинари и уъркшопове и др., чрез който надграждам уменията си за консултиране. Представям ви част от сертификатите ми.