IV Френско – Български конгрес

“Работа в екип със страдащото бебе и дете” 27-29 април 2012, София

Въведение

Професионалисти в работата с деца от България, Франция и Грузия ще се срещнат по време на IV Френско- Българска  конференция с желание да обменят опит и да си зададат взаимно въпроси, свързани с трудностите в тяхната работа.

Каним всички, които  желаят и са обвързани, по един или друг начин, с тези въпроси и  с грижите за деца да присъстват на този обмен на опит и информация.

Психичното страдание при детето може да се изрази по много различни начини и поради това клиничната работата с деца има своите особености.

Детето е зависимо от родителите си в продължение на много години. За дълъг период от време, то има нужда от тяхната подкрепа и грижи, от сигурността на тяхната привързаност и обич и от способността им да го напътстват в неговото развитие и възпитание.  По време на този дълъг и сложен процес , детето може да срещне по пътя си различни препятствия: раздели, травми, злополуки или болести, които могат да имат като последствие психични разтройства.

Работещите с деца, трябва да обърнат внимание на различните прояви на това страдание и да отговорят спрямо спецификата на симптома и тяхната професионална специалност –логопед, психолог и други. Въпреки различията на тези професии, хората, които се занимават с дадено дете от различни гледни точки, трябва да си наложат дисциплината на съвместната работа, защото детето не е само един сбор от различни функции, а личност, която има своите желания и намерения. Развитието на детето е тясно свързано с времето на преминаване през различните етапи на неврологичното, когнитивното или емоционално съзряване. Работещите с деца трябва да вземат предвид фактора „време” и често се оказват под неговия натиск. Социалната детерминираност, която упражнява училищната система, също е определящ  фактор както за детето ,така и за професионалистите. В някои случаи или  при определени патологии, невъзможността на детето да се адаптира навреме към класическата образователна система, водят до  насочването  му към друг вид институции, подпомагащи  неговото развитие.

Когато детето е част от едно  пълно семейство, при отглеждането му неговите родители ще бъдат изслушани и подкрепени от различните професионалисти, според ситуацията и запитването- психолог, социален работник или друг специалист. В случай обаче, че семейството не е способно да се грижи за детето или го е изоставило, тези, които поемат отговорността за това дете, ще трябва да обмислят и подготвят грижите за него в една институция. Хората, които работят в заведения за деца, трябва да разполагат с време и средства, за да могат да разработят проекта на дадената институция. Важно условие за работата в екип  е да се вземат предвид различните гледни точки и да се търсят възможности за подобряване и обогатяване на ежедневната практика.

Кликнете тук, за да изтеглите Програмата на конгреса

А от тук можете да изтеглите Формата за регистрация