Партньори

Институт за терапия и експресивни изкуства – София
Елица Великова – психолог, арттерапевт, водещ на семейни констелации, преподавател в НБУ.
уебсайт: www.artstherapyinstitute.bg
телефон: 0888 88 53 06

Фондация за гражданско образование „МОСТ БЪЛГАРИЯ” – София
Красимира Комнева – психолог, кариерен консултант
уебсайт: http://most-learning.net

Център за психосоциална подкрепа – София
Диана Циркова – клиничен психолог, психоаналитик
уебсайт: http://www.cpss.info

Психолого-логопедичен кабинет “Ян Бибиян” – Сливен
Рая Попова – клиничен психолог, психотерапевт
телефон: 0899 10 41 65

Сдружение “Арт-визия” – Варна
Светлана Йосифова-Михова – художник, арттерапевт
уебсайт: www.snc-art-visia.com
телефон: 0899 822 572