Позитивните последици от конфликтите

Вече писах достатъчно за конфликтите в предишните две статии. Негативните последици от конфликтите са стрес, гняв, злоба, агресия, прекратяване на взаимоотношенията и др. Но хората трябва да се научат да живеят въпреки конфликтите и да се научат да ги решават. В тази статия ще научите какви са ползите от конфликтите. Освен негативните последици от конфликтите, съществуват и позитивни такива, с които се занимава психологията.

Първото и най-важно нещо е да се обсъждат конфликтите, да се търсят решения и да се намери изход от конфликтната ситуация. Конфликтите ни помагат да разберем кои са причините, довели до тях. Те ни позволяват да разберем позицията на отсрещната страна, а също така по какъв начин да решим конфликтните взаимоотношения с другите. Чрез конфликтите можем да се убедим, че всеки човек преминава през периоди на кризи, но резултата от тях е изразяване на мнение, защита и отстояване на собственото становище, изчистване на стаения до момента гняв. Конфликтите насърчават промяната на личностите, засегнати в спора и помагат за придвижване на нещата „напред” и преодоляване на рутината. Конфликтите ни позволяват, че съществуват и други гл.т. освен нашата, собствена. Понякога в следствие на конфликти ние взимаме по-добри решения, тъй като те ни провокират да анализираме по-добре и по-задълбочено възникналите ситуации. Много е важно, когато има конфликт, той да не бъде „изтърван” и да прерасне в бой.

Ако конфликта бъде разрешен се снижава тревожността, напрежението спада, повишава се активността, засилва се авторитета пред опонента и се постига личностно развитие.

                                                           Автор: Пламена Д. Иванова – психолог от Варна
месец ноември 2012г.


Използвана литература:

„Предотвратяване и управление на конфликтите”- Наръчник, написан от съавтори и финансиран от Швейцарската агенция за сътрудничество и развитие, София, 2005г.