Психологическо консултиране и подкрепа на деца, юноши и родители

Психологическото консултиране е подкрепа, насочена към хора в психическа норма, които изпитват трудности в сферата на емоциите, общуването и социалната среда. Помощта е насочена към разрешаване на проблеми и вземане на решения относно семейството, брака, кариерата, междуличностните отношения и усъвършенстване на личността.

Цена: 50 лева за консултация с продължителност до 60 минути

 

Времето винаги е подходящо за промяната, която искате!

Запазете своя час за консултация на телефон
0879 840 790
с Пламена Иванова – психолог гр. Варна