Практически семинар – Изкуството като терапия – 13 април 2013, гр.Бургас

Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – гр.Бургас, Факултет Обществени науки, Катедра “Педагогика и психология” и Център за психосоциална подкрепа – гр. София организират практически семинар на тема “Изкуството като терапия – експресивни техники и похвати”

Семинарът ще се проведе на 13.04.2013г. /събота/ в гр.Бургас.

приказното ателиеПредставяне на книгата “Експресивна арт терапия” от С. Дарли и У. Хийт /изд. ЦПСП, 2013г./, придружено от обучителен семинар за практически упражнения, подходящи за работа в терапевтична и образователна среда.

Експресивните изкуства са естествен начин за изразяване, осъзнаване и лекуване. Предоставят ни техники и похвати за себеизследване, терапия и творчество, помагат ни да развием чувствителност за проблемите на другите и ни предоставят безопасно пространство да изследваме вътрешния свят – сами за себе си или заедно с клиент.

Прочетете повече