Асертивност, асертивни права и отговорности

Както вече казах в предишната статия, асертивността е подход, чрез който личността се защитава по независим и самостоятелен начин. Философията на асертивността позволява на човек да каже „да” или „не” и да е убеден в отговора си. Знаете, че всеки човек има своите права и отговорности. Основните асертивни права на всеки човек са:

  • да се отнасят към мен с уважение, независимо от възрастта ми, моите пол, раса, социално положение или икономическо състояние;
  • да имам мнение и да го изразявам свободно и без да се страхувам;
  • да казвам, когато не разбирам нещо и да искам повече информация;
  • да казвам „Не”, когато не съм съгласен/на. Да отказвам на молби, без да се чувствам виновен/на. Да не се оправдавам и извинявам за поведението си, когато отказвам;
  • да бъда изслушван/на и да не се съгласявам с мнението на другите;
  • да имам време да помисля, когато взимам решения и да не позволявам на другите хора „да ме притискат”;
  • Прочетете повече