Практически семинар – Изкуството като терапия – 13 април 2013, гр.Бургас

Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – гр.Бургас, Факултет Обществени науки, Катедра “Педагогика и психология” и Център за психосоциална подкрепа – гр. София организират практически семинар на тема “Изкуството като терапия – експресивни техники и похвати”

Семинарът ще се проведе на 13.04.2013г. /събота/ в гр.Бургас.

приказното ателиеПредставяне на книгата “Експресивна арт терапия” от С. Дарли и У. Хийт /изд. ЦПСП, 2013г./, придружено от обучителен семинар за практически упражнения, подходящи за работа в терапевтична и образователна среда.

Експресивните изкуства са естествен начин за изразяване, осъзнаване и лекуване. Предоставят ни техники и похвати за себеизследване, терапия и творчество, помагат ни да развием чувствителност за проблемите на другите и ни предоставят безопасно пространство да изследваме вътрешния свят – сами за себе си или заедно с клиент.

Прочетете повече

Етапи на първичното интервю при деца и техните родители

Първичното интервю е една от най-леките психологически намеси, която представлява пътя към психологическото консултиране. Интервюто е вербална форма на психологическа помощ.

Осъществява се чрез разговор, а невербалните форми /например наблюдението/ имат спомагателен характер/ и подпомагат общуването между консултанта и търсещия подкрепа клиент.

При първата консултация е необходимо да се създаде атмосфера на доверие, съпричастност, изслушване на проблемната област, обобщаване на разговора и планиране на следваща консултация /в случай, че клиента има желание/. По този начин се обособяват няколко етапа на първичното интервю.

Прочетете повече