Хедонисткото поведение

Реших да напиша тази статия, провокирана от поведението на хора около мен, а също така и провокирана от снимки, на които периодично попадам във фейсбук.

хедонизъм-2

Хедонизмът е етическо учение, разработено от философите Аристип и Епикур, според което целта на човешкия живот е доставяне на наслада и удоволствие. Понякога тази цел влиза в противоречие със социално-приемливите норми, при които има много ограничения и забрани.

Думата хедонизъм, преведена от гръцки език /hedonismos/ означава удоволствие, наслада. Хедонистите се опитват да си осигурят удоволствие по всякакъв начин.

Прочетете повече