За семейните консултации с психолог

Причината за възникването на семейното консултиране е важната ролята на семейството и неговото влияние върху живота, здравето и функционирането върху неговите членове.

За кого са предназначени семейните консултации?

До този вид консултиране прибягват семейства, при които взаимоотношенията са се влошили. Това може да е в резултат на значими несъвпадения в характерите, може да е и в следствие на сериозни конфликти, насилие, изневяра, възникнало психично заболяване при единия или двамата партньори и др.

М. Ричмънд /социален работник, работил през 20в./ презентира необходимостта от регулиране на семейния климат, подобряване взаимоотношенията между членовете на семейството и разглеждане на семейството като единна и цялостна система с всички нейни съжителстващи в нея членове. Този подход е основополагащ за фамилната терапия. Всяка една от познатите психологически школи започват да играят важна роля в разпространението и обособяването на семейното консултиране, но най-силно влияние оказват психоанализата, когнитивната и поведенческата психология.

Към момента във Варна най-силно разпространена при семейното консултиране е позитивната школа, към която принадлежа и аз.

Прочетете повече

Впечатленията ми от ІV Френско-български конгрес в гр. София

От 27.04.2012г. до 29.04.2012г. в София се проведе ІV Френско-български конгрес на тема „Работа в екип със страдащото бебе и дете”.

 В него взеха участие специалисти /психоаналитици, клинични психолози, психолози, социални работници, консултанти по ранно детско развитие, логопеди/, студенти и доброволци от сферата на помагането. Специалните гости бяха психоаналитици от „Espace analytique” – Париж, Франция и Грузия – Нора Маркман, Дрина Кандилис, Патрик Ландман, Макс Кон, Катрин Саладен, Прадо де Оливейра, У. Розенблум, Е. Годфри.

Прочетете повече