Как да се научим на асертивност. Аз-послание

Искам да се науча на асертивност!  Как да стане това? 

Всеки човек може да бъде асертивен, стига да иска да се научи. Как може да стане това? Прочетете редовете по-долу. Говорете за себе си, т.е. “Аз мисля, че…”/пример: това решение не е добро/. Споделете как се чувствате, т.е. “Чувствам, че…” /пример: не мога да се справя с поставената задача/. Поемете отговорност за чувствата си: “Ядосвам се, тъй като…” /пример: ти се държиш зле/. Кажете точно, ясно и категорично какво искате: “Искам да…” /пример: да проявяваш по-голямо разбиране/. Отделете фактите от мненията: “Факт е, че…” /пример: това е добър начин за да работим/. Нещата са различни за различните хора: “Този начин е…” /пример: добър за мен и моята работа/. Бъдете директни, но не и агресивни. Внимавайте, какъв тон използвате, когато разговаряте с отсрещната страна. Например: “Не ми е приятно да…” /да ме прекъсваш, да ме предизвикваш, да ме дразниш/. Преговаряйте: “Това ще го направя утре, но не сега!” Помогнете и на другите да станат асертивни хора. Например: “Какво да направя за теб?”.

Прочетете повече

Асертивното поведение

Асертивността е форма на поведение, при която се демонстрира, както уважението към себе си, така и уважението към другите хора. Тя се основава на философията за личната отговорност и съзнанието за правата на другите хора. Асертивното поведение отразява разбирането за личната ценност на всеки.

Пътен знак с надпис "assert"Да си асертивен означава да осъзнаеш, че имаш редица права, които можеш да използваш и защитаваш, да си наясно с чувствата си, да се изразяваш точно, ясно и конкретно, като в същото време не доминираш над другите, не си агресивен към тях.
Терминът  е широко разпространен в западната  психология и произхожда от английската  дума assert, която значи заявявам, утвърждавам, доказвам. Човек се държи като асертивен, когато отстоява себе си, изразява истинските си чувства и не позволява на другите хора да се възползват от него. В същото време зачита чувствата на другите. Ако човек е асертивен, може да защити по най-добрия начин интересите си.

Прочетете повече