Френско-български колоквиум на тема “Тревогата”

Варна, 29-30 септември 2007

Тревогата

Телесна проява на психичен конфликт, тревогата може да засегне тялото в един отделен орган, или напротив, да породи едно усещане за отчужденост, означаващо определено чувство на деперсонализация.
Тревогата е едновременно афект и сигнал. Телесният ефект е съзнаван, той най-малко дава сигнал за една опасност.Тази опасност може да се проектира във всички форми на фобията, ни казва Фройд; както изглежда тя е външна.

Конфликтът, от своя страна, е несъзнаван, но далеч от това да въвежда отсъствието на обекта. Той , напротив, разкрива близостта с първичния обект. Това е, което Лакан нарича, липса на липсата.
Ето защо темата за тревогата е едно въведение към несъзнаваното и един начин да разберем как психоанализата, появила се отскоро в България, може да помогне на нашите съвременници.

- Патрик Деларош

Програма

29 септември, събота

9:30 – 12:30
Модератор: Доминик Гобер
Дискутанти: Сабине Парментие, Доминик Калчоколи
Въведение: М.Димитрова
П.Деларош: Тревогата във всичките й състояния
М.Линарес: Теорията за тревогата при Фройд
П.Ландман: Невротичната тревога
Д.Гъдева: Между прекалената пълнота и празнотата, когато съществува тревога: размишления върху клиниката.

14:30 – 18:00
Модератор: Патрик Ландман
Дискутанти: Патрик Деларош, Мартин Линарес
Г. Кацаров: Фобия и тревога
П. Поасон: Психотичната тревога
М. Димитрова: Тревогата и очакването при Фройд

30 септември, неделя

9:30 – 12:30
Модератор: Сабин Парментие
Дискутанти: Патрик Деларош, Мартин Линарес
Ю.Зисман: Тревога и ритуал
Д.Гобер: Тревога и болестта на Жил де ла Торет в юношеството
В.Вътов: Един случай на женска хистерия

14:30 – 18:00
Модератор: Патрик Деларош
Дискутанти: Георги Кацаров, Юг Зисман
Д.Калчоколи: Тревогата при Д.Уиникът
А.Гамова: Маниакалните защити
С.Парментие: Тревогата в травматичната невроза

Заключение: П. Ландман