Семинар “Концепцията за развитието”

„Концепцията за развитието – значение на стадиите в развитието на детето за практическата работа – диагностика, интервенции, екипна работа.”

Семинарната програма включва 6 теми по 12 часа. Тя е предназначена за работещите с деца и родители в полето на грижите, социалната работа, психологичното и педагогическото консултиране, терапията на говорните нарушения, обучението на деца със специални образователни потребности.

Тема 1: Орален стадий (младенчество)

Тук ще разгледаме най-ранните разстройства в развитието на детето, които имат и най-сериозни последици за психичното му функциониране. Генезисът на психотичната и невротична психична организация. Кои поведенчески прояви на детето ни препращат към търсене на неблагополучия в този период. Каква трябва да бъде консултативната и терапевтична рамка за работа в такива случаи.

Тема 2: Анален стадий

Какво е аналната кастрация, защо тя е необходима. Какво дава и какво получава детето, какво се случва ако тази кастрация е отложена, частична или пък не се е случила. Могат ли родители, които не са получили аналната кастрация да я дадат на своите деца? Патологична раздяла – проблеми с постъпване на детска ясла и детска градина, проблеми с енуреза и енкопреза.

Тема 3: Едипов стадий

Забраната на инцеста. Развитие на момчето, развитие на момичето. Трудности и проблеми в обучителните способности породени от незавършено „сексуално изследване”. Разликата между фобийни състояния, конструирани от неблагополучия по време на оралния и на едиповия стадий.

Тема 4: Латентен период

Нагона към знание – сублимация на сексуалния нагон. Връзката с учителя и нейният либиден характер. Интелектуалните инхибиции / подтискане, задръжки в развитието на интелектуалната дейност/, когато няма физиологични и органични причини.

Тема 5: Юношеството

Патологични опити за прекъсване на юношеството – зависимости, анорексия, депресия, опити за самоубийство, психотични кризи, антисоциални прояви, отпадане от училище. Специфика при работа с родителите на юноши. Диагностициране на психичното функциониране на юношата – трудности и проблеми, повлияни от маските на поведението.

Тема 6: Професионалната етика и темата за психологичното развитие на детето

Как да конструираме мястото на детето и юношата като субект, в собствената си работа и в работата на екипа. Как да насочваме, как да партнираме помежду си при работа със семейства.

Участниците ще получат:

  • Базисни теоретични знания върху основни психоаналитични концепции за развитието на детето. Ще бъдат дискутирани текстове на З. Фройд, К. Абрахам, М. Клайн, Ф. Долто, М. Малер, Д. Уиникът, П. Деларош и други автори.
  • Практически подходи за анализ и съставяне на хипотези при работа с деца с трудности и проблеми в развитието
  • Практически умения за работа с децата и техните родители в различен професионален контекст
  • Библиография с текстове на дискутираните автори, както и резюмета на използваните теоретични източници, които не са достъпни на български език
  • Семинарът е лицензиран от НАПОО като част от обучението по професията „Сътрудник социални дейности”
  • Изисква се редовно посещение на семинарите
  • Активно участие в теоретичните дискусии и креативната работа
  • Полагане на междинен и краен тест, както и на краен практически изпит
  • Общата стойност на семинара е 480лв., като сумата може да бъде платена и на вноски. Възможно е издаването на фактури, в случаи, когато институцията желае да заплати разходите за обучение.

Водещи на семинара:

Диана Циркова, д.п. - психотерапевт, преподавател  в НБУ в курс „Тълкуване и психодрама на приказки”и курс „Психологични теории за развитието през призмата на драмата”, и преподавател по „Консултативна психология” в Бургаски университет „Проф. А. Златаров”. Автор на книгата „Психологично консултиране на деца, юноши и родители” и директор на „Център за психосоциална подкрепа” – София.