Патрик Деларош

Патрик ДеларошД-р Патрик Деларош, детски психиатър и психоаналитик, предоставя неоценима помощ на загрижените настойници да разберат детето си. Авторът на книгите „Трябва ли да се отстъпва пред юношите?”„Родители, осмелете се да казвате НЕ!” и „Проблемите на юношеството” ориентира обърканите родители и дава отговор на въпроси, които много майки и бащи си задават:

 

  • Как да се разберат тревогата и блокажите на  детето?
  • Как да се разбират бунта и агресивността на юношата?
  • Какво крият училищните проблеми?
  • Как да се реагира спрямо рисковите поведения?
  • Как да се реагира спрямо дрогата, анорексията, опита за самоубийство?
  • Какво да бъде отношението спрямо сексуалността?
  • Трябва ли да се забранява?
  • Как да се реагира спрямо нарушенията?
  • Какво е мястото на бащата в периода на юношеството?
  • Кога трябва да се консултират децата, юношите и родителите?

Д-р Патрик Деларош помага на родителите да запазят своето място, да бъдат бдителни, без да са натрапливи, т.е. да „рамкират” юношата.

Доналд Удс Уиникът

Доналд Удс Уиникът е известен английски педиатър и психоаналитик. Започнал е работата си като педиатър в детска болница, а по-късно се посвещава на детската психиатрия и разглежда от своята клинична практика взаимоотношенията между бебето и майката. Той е бил водещ член на Британското психоаналитично общество.

Работата на Доналд Уиникът заема особено място в детската психоанализа със своята оригиналност и богат практичен опит и стремеж да направи теоретичните схващания достъпни за широката аудитория. Уиникът анализира кърмачета, деца и възрастни в състояние на регрес и психотизъм. Той изследва най-ранното емоционално развитие и проучва механизмите на отделянето и деференциацията на Аза. Английският педиатър определя първите шест месеца от живота на бебето като период на първично емоционално развитие – детето е в състояние на първичен нарцисизъм и не съществуват обектни отношения. Детето е в състояние на зависимост, то се преживява като част от нея и не може да я възприеме като отделен обект. На този етап за бебето, майката е целият свят. Прочетете повече