Индивидуално психологическо консултиране

Насочено е към човек, който има вътрешни /интрапсихични/ затруднения. Този вид психологическа помощ е предназначена за хора в психическа норма, които имат конфликти в сферата на чувствата, емоциите, мисленето, общуването, контактите, самочувствието и социалната среда.

Други причини човек да потърси психологическа подкрепа могат да бъдат свързани със загубата на близък, проблеми в работата и семейството, както и системни здравословни /психосоматични/ проблеми, както и възможността да се справи с тях.

Цена: 50 лева за консултация с продължителност до 60 минути

 

Времето винаги е подходящо за промяната, която искате!

Запазете своя час за консултация на телефон
0879 840 790
с Пламена Иванова – психолог гр. Варна