За специалисти

Организиране на курсове и семинари, предназначени за специалисти, работещи в сферата на помагането /психолози, социални работници, педагози, педагогически съветници, инспектори Детска педагогическа стая, консултанти, логопеди, медицински работници и др./

Водещите са психотерапевти от гр.София:

Доц. Д-р Диана Циркова e клиничен психолог и психотерапевт, доктор по психология, защитено Директорско ниво по „Психодрама”. Председател на УС на  „Центъра за психосоциална подкрепа”. Преподавател в магистърска програма „Артистични психо-социални практики” към Нов Български Университет. Преподавател по „Консултативна психология” в Бургаски Университет „Проф. Асен Златаров” website: www.cpss.info

Темите, които тя разглежда са:

 1. Първи прием на деца и родители при консултиране в институция
 2. Концепция за развитието - значение на стадиите в развитието на детето. Диагностика, интервенции, екипна работа
 3. Използване на приказки в психосоциалната работа с деца и възрастни
 4. Маските на агресията
 5. Приказки и кукли

Красимира Комнева - бакалавър по психология, психодрама терапевт, треньор по групово-динамичен тренинг и организационно поведение, директор на частна трудова борса и на център за професио­нално обучение – Фондация за гражданско образование „МОСТ БЪЛГАРИЯ”; 8-год. работа по българо-швейцарски проект за развитие на мрежа от центрове за насърчаване на заетостта “МОСТ”. website: www.most-learning.net

Темите, които тя представя са:

 1. Обучение за извършване на кариерно ориентиране на юноши и възрастни
 2. Умения за работа в екип
 3. Умения за разработване и управление на проекти
 4. Безплатно обучение с ваучери по ключови компетенции
 • учебен център
 • разпространение на специализирана литература
 • познавателни материали за специалисти, работещи с деца