Семейно консултиране

Семейното консултиране е дейност, насочена към помощ на относително здрави семейства за преодоляване на обичайни кризи и трудни моменти. Ударението може да се постави на конкретен проблем, на отделен член или на цялото семейство.

Цена: 60 лева за консултация с двама или повече членове на семейството с продължителност между 60 и 90 минути в зависимост от проблематиката на партньорите

 

Времето винаги е подходящо за промяната, която искате!

Запазете своя час за консултация на телефон
0879 840 790
с Пламена Иванова – психолог гр. Варна