Професионално консултиране и ориентиране

Целта на мотивационните консултации е да помогне на участника да повиши своите вътрешни ресурси за справяне с проблема „безработица” или „преквалификация”. Тук се включват различни идеи, теми и методи за ориентиране  и подпомагане на безработния или желаещия да се преквалифицира. Това е възможно на базата на личните качества, умения, биография и жизнен път на клиента и в съответствие с неговите предпочитания и реалистични очаквания.

Цена: 35 лева за консултация с продължителност до 60 минути

 

Времето винаги е подходящо за промяната, която искате!

Запазете своя час за консултация на телефон
0879 840 790
с Пламена Иванова – психолог гр. Варна