Партньори

Фондация за гражданско образование „МОСТ БЪЛГАРИЯ” – София
Красимира Комнева
уеб сайт: http://most-learning.net


Център за психосоциална подкрепа – София
Диана Циркова
уебсайт: http://www.cpss.info

Психолого-логопедичен кабинет “Ян Бибиян” – Сливен
Рая Попова - клиничен психолог, психотерапевт
мобилен телефон: 0899 10 41 65