Участие в обучителния семинар „Приказки и кукли”

Птица - кукла, изработена от подръчни материали като салфетки, дървени шишове, хартияПрез март 2012 участвах в двудневния семинар “Приказки и кукли” с водещ Диана Циркова - клиничен психолог и психотерапевт, доктор по психология.

Свикнали сме да свързваме куклите с играта на децата и често забравяме, че в тях децата откриват не само забавление, но и един допълнителен канал за комуникация. Чрез него те могат да изразяват своите чувства, желания, често дори страхове и потискани конфликти.

По време на семинара, всеки от участниците изработи 5 кукли (хартиена, за пръст и за ръка, марионетка, кукла от подръчни материали), одухотвори ги и им даде собствена история – чрез този процес вникнахме по-добре във връзката дете – кукла; научихме и как да разпознаваме защитните механизми, които децата използват в психологически план – идентификация, проекция и други.

Диана Циркова сподели разнообразни практически насоки за използване на кукли в работа с деца и родители, както и подходи за анализ и съставяне на хипотези при при работа с деца с трудности в развитието.

Снимки от семинара Приказки и кукли