Умения за работа в екип

Продължителност: 30 учебни часа

Цели на курса: Подобряване на уменията за толерантна и ефективна комуникация и работа в екип – условие за пълноценна професионална и социална интеграция на отделния човек и за изграждане на демократични обществени отношения.

Теми на обучение:

  • Принципи на ефективната комуникация,  основни умения за водене на разговор
  • Движещи сили на човешкото поведение, начини за оказване на влияние, отношения в групата, сътрудничество – съревнование, конфликти
  • Сформиране на добре работещ екип, разпределение на ролите, групови правила.

Форми на обучение: присъствено съботно-неделно

Цена на курсовете:  140 лв.

Повече информация за присъственото и  дистанционното обучение: www.most-learning.net