Умения за работа в екип

Продължителност: 30 учебни часа

Цели на курса: Подобряване на уменията за толерантна и ефективна комуникация и работа в екип – условие за пълноценна професионална и социална интеграция на отделния човек и за изграждане на демократични обществени отношения.

Прочетете повече