Групова супервизия за специалисти от сферата на помагането в град Варна

Всички, които сме избрали психотерапевтичната и консултативна работа знаем, че пътят на един специалист минава през формиране и практикуване.
В настоящата ситуация в страната ни, срещането на пациенти най-често е в социална институция за грижи, в училище, детска градина или в частен кабинет, където мястото на психотерапевта се конструира и удържа не без проблеми. Това се вижда много ясно в частната практика, където често „губим” пациенти.

Това, което предлагаме е за колеги, които имат интерес да развиват собствената си практика – частна или в институция – като развиват професионалните си умения за слушане и интервениране и не на последно място имат интерес към психоанализата като метод за лечение и обяснение на психичното функциониране.
Предлагаме ви супервизия, която ще ви бъде полезна за изграждането на хипотези, основани на дискурса на пациента, а не само върху теоретични знания. За целта ще се ръководим от вашите въпроси и запитвания за да ви представяме кратки теоретични понятия, които да свързвате с клиниката на пациента и проявите на неговото страдание.

Възможността за добра супервизия, винаги води до стабилизиране на професионалната практика и е лично желание и ангажимент на специалиста.

Водещи ще бъдат:

  • Мимоза Димитрова – психоаналитик, член на Асоциация „Българско пространство за психоанализа” /http://www.espacepsy-bg.org/, член на „Еспас аналитик – Париж”
  • Диана Циркова – психоаналитик в процес на формиране, член на Асоциация „Българско психоаналитично пространство”, Директор на „Център за психосоциална подкрепа”- София /http://www.cpss.info/.

Дата за първата среща: 17 май 2015г., от 9.30ч. до 16.30ч.
Предвидени са две кафе-паузи по 10мин. и обедна почивка от 40мин.

Такса за участие: 70 лв. за платена такса до 30 април 2015г. и 80лв. след посочения период.

Краен срок за регистрация: 11 май 2015г.

До супервизията ще бъдат допускани единствено участниците, представили документ за платежно нареждане! Фактури ще бъдат издавани на място.

diana-cirkovaНа 17 май 2015г. водещ на груповата супервизия ще бъде Диана Циркова – доктор по психология, психотерапевт, Директор на ЦПСП. Преподава „Консултативна психология” в Бургаски университет „Проф. Асен Златаров” и води курсове „Тълкуване и психодрама на приказки” и „Основни психологични теории за развитието през призмата на драмата” в магистърска програма „Артистични психосоциални практики” на Нов български университет.

За повече информация: Пламена Иванова – психолог от Варна, моб. тел. 0879/84-07-90 /след 16ч./, имейл: pl_ivanova1@abv.bg, сайт http://psihologicheska-podkrepa.info/