Семинар „Приказки и кукли”

Семинарът е организиран върху две основни обучителни  линии:

А. Какво е значението на куклите в психологически план
Б. Как процесът на изработване на куклата влияе върху психизма в индивидуален план и върху динамиката на групата

Семинарът включва 5 теми, в 2 дни, по 10 учебни часа.
 Всяка тема е свързана с изработване на определен вид кукла- хартиена, марионетка, кукли от подръчни материали, кукли за ръка, кукли за пръст.

Паралелно с изработването на куклата се развиват умения за одухотворяване на куклата, създаване на нейната история, взаимодействието й с други кукли и разпознаване на използваните от детето в психологически план защитни механизми – проекция, идентификация, сублимация, заместване. Демонстрират се съществуващи канали за комуникация на детето чрез куклата, възможности за изразяване на чувства, страхове, желания, несъзнавани конфликти, идеи за репарация и възстановяване на „щети”.

Развиват се идеи за използване на работното пространство при занимания с кукли, както и за изработване на приказни герои или приказни същества в индивидуален и групов план. Дискутира се възможността за специфична работа с кукли при деца с ДЦП и разстройство от аутистичния спектър.

Участниците ще получат:

  • Практически умения за изработване и използване на кукли в работа с деца и техните родители в различен професионален контекст;
  • Практически подходи за диагностициране и анализ на проблемите в развитието на детето, както и за съставяне на хипотези при работа с деца с трудности и проблеми в развитието;
  •  Сертификат от „Център за психосоциална подкрепа”- София

Изисквания към участниците:

  • Да са специалисти от сферата на помагането- психолози, психиатри, социални работници, педагози, възпитатели, инспектори ДПС, медицински работници, логопеди, консултанти и сътрудници от институции, работещи с деца и родители и др.;
  • Изисква се редовно посещение на семинарите;
  • Активно участие в теоретичните дискусии и креативната работа;
  •  Полагане на междинен и краен тест, както и на краен практически изпит;

Общата стойност на семинара е 400 лв. Може да се плати на вноски или на веднъж. Възможно е издаването на фактури, в случаи, когато институцията желае да заплати разходите за обучение;

Семинарът ще започне, когато се събере група от 10 човека. Честотата на провежданите семинари се определя в зависимост от ангажиментите на водещата.

Водещ на семинарите: Доц. Д-р Диана Циркова e клиничен психолог и психотерапевт, доктор по психология, защитено Директорско ниво по „Психодрама”. Председател на УС на  „Центъра за психосоциална подкрепа”. Преподавател в магистърска програма „Артистични психо-социални практики” към Нов Български Университет. Преподавател по „Консултативна психология” в Бургаски Университет  /www.cpss.info/.

За контакти, запитвания и записвания: Пламена Иванова – телефон 0879 840 790 и имейл pl_ivanova1@abv.bg