Събития, определящи обособяването на позитивната психотерапия

Съществуват различни видове събития, които са довели до създаването на позитивната психотерапия и до помагане на хора, търсещи психологическа помощ. Външните събития /като смяна на работното място, преместване в ново жилище, смърт на близък и др.п./ и микротравмите /като некоректност на партньора, неблагонадеждност на някой познат или несправедливостта на колега/ се отразяват на личността в телесен, психичен, социален и духовен план. При сблъсъка на натрупаните външни дразнители и капацитет на личността и способността за преработването им възниква актуалния конфликт.

Прочетете повече

Причини за възникването и развитието на позитивната психотерапия

Докато много от съществуващите психотерапевтични методи произлизат от конфликти, проблеми, нарушения и болести, то позитивната психотерапия има друг начин на помагане- възможности, ресурси и способности. Ако развитието на способностите е потиснато, занемарено или скрито се стига до конфликтен потенциал.

Създател на Позитивната психотерапия е д-р Носрат Песешкиан /1933г.-2010г./, на който му прави впечатление, че в неговата родина Ориент много поведенчески модели, навици и нагласи често се оценяват по различен начин в различните културни общности като например тези в западния свят. Например, ако човек е болен в западния свят, той трябва да лежи на спокойствие и не трябва да го посещават много хора. Посещенията се преживяват като социален контрол. На изток, ако човек се разболее, леглото му се поставя във всекидневната. Болният е в центъра на вниманието и се посещава от всички членове на семейството, роднини и приятели. Липсата на посетители би се считала за обида и ограничено съчувствие.

Прочетете повече