Причини за възникването и развитието на позитивната психотерапия

Докато много от съществуващите психотерапевтични методи произлизат от конфликти, проблеми, нарушения и болести, то позитивната психотерапия има друг начин на помагане- възможности, ресурси и способности. Ако развитието на способностите е потиснато, занемарено или скрито се стига до конфликтен потенциал.

Създател на Позитивната психотерапия е д-р Носрат Песешкиан /1933г.-2010г./, на който му прави впечатление, че в неговата родина Ориент много поведенчески модели, навици и нагласи често се оценяват по различен начин в различните културни общности като например тези в западния свят. Например, ако човек е болен в западния свят, той трябва да лежи на спокойствие и не трябва да го посещават много хора. Посещенията се преживяват като социален контрол. На изток, ако човек се разболее, леглото му се поставя във всекидневната. Болният е в центъра на вниманието и се посещава от всички членове на семейството, роднини и приятели. Липсата на посетители би се считала за обида и ограничено съчувствие.

Д-р Песешкиан започва да се интересува, да наблюдава и стига да извода, че при психо-социалните норми, симптоми и болестни картини съществуват културно обособени различия. Той обръща голямо внимание върху това, тъй като транскултуралната гл.т. ни предлага материал за разбирането на индивидуалните конфликти. По този начин се предава голямо значение на трудностите, които произтичат от взаимодействието на членовете от различни културални системи; проблемите на транскултуралния брак, предрасъдъците, тяхното преодоляване и т.н. Така създателя на позитивната психотерапия стига до извода, че притчите, житейските мъдрости и историите /независимо дали са ориенталски или европейски/ са средство за общуване и медиатори на народо-психологическата терапия. Примери за такива са: „Пролетното почистване започва от собствения дом”, „За човек се съди по делата му”, „Излезе ми душата”, „Кипи ми кръвта”, „Това са бели кахъри” и др.

Вниманието на Песешкиан се насочва и към това как е възможно лекарите в западна Европа да лекуват само тялото, като по всичко личи, че причината за страданието е душата?! Тези и други преживявания насочват вниманието на д-р Носрат Песешкиан към психо-социалните норми за социализация и възникването на междуличностните и вътрешни конфликти. Д-р Песешкиан стига да извода, че възникналите симптоми при пациенти се свързват с конфликти, които се коренят в погрешно заучени и повтарящи се поведенчески модели.

                                                           Автор
Пламена Д. Иванова
Психолог, град Варна
Телефон: 0879 840 790


Използвана литература: „Метод на позитивната психотерапия”, том 1, автор: Носрат Песешкиан, ИК: „Славена”, Варна, 1999г.