Консултация с психолог

checkbox-303113_640Индивидуално психологическо консултиране

Насочено е към човек, който има вътрешни /интрапсихични/ затруднения. Този вид психологическа помощ е предназначена за хора в психическа норма, които имат конфликти в сферата на чувствата, емоциите, мисленето, общуването, контактите, самочувствието и социалната среда.

Други причини човек да потърси психологическа подкрепа могат да бъдат свързани със загубата на близък, проблеми в работата и семейството, както и системни здравословни /психосоматични/ проблеми, както и възможността да се справи с тях.

Цена: 50 лева за консултация с продължителност до 60 минути

checkbox-303113_640Психологическо консултиране и подкрепа на деца, юноши и родители

Психологическото консултиране е подкрепа, насочена към хора в психическа норма, които изпитват трудности в сферата на емоциите, общуването и социалната среда. Помощта е насочена към разрешаване на проблеми и вземане на решения относно семейството, брака, кариерата, междуличностните отношения и усъвършенстване на личността.

Цена: 50 лева за консултация с продължителност до 60 минути

checkbox-303113_640Семейно консултиране

Семейното консултиране е дейност, насочена към помощ на относително здрави семейства за преодоляване на обичайни кризи и трудни моменти. Ударението може да се постави на конкретен проблем, на отделен член или на цялото семейство.

Цена: 60 лева за консултация с двама или повече членове на семейството с продължителност между 60 и 90 минути в зависимост от проблематиката на партньорите

checkbox-303113_640Кризисна интервенция

Кризисна интервенцияПсихологическа подкрепа на човек /хора/ в криза се оказва при остра и неочаквана промяна в следствие на негативни и мъчителни преживявания. Обяснява се със стрес, който надвишава уменията за справяне и естествените възможности за адаптация на човека. Характеризира се с объркване, повишена тревожност, чувство на безпомощност и паника. Целта на кризисната интервенция е възстановяване на равновесието и подобряване адаптацията на личността.

Цена: 50 лева / час

checkbox-303113_640Професионално консултиране и ориентиране

Целта на мотивационните консултации е да помогне на участника да повиши своите вътрешни ресурси за справяне с проблема „безработица” или „преквалификация”. Тук се включват различни идеи, теми и методи за ориентиране  и подпомагане на безработния или желаещия да се преквалифицира. Това е възможно на базата на личните качества, умения, биография и жизнен път на клиента и в съответствие с неговите предпочитания и реалистични очаквания.

Цена: 35 лева за консултация с продължителност до 60 минути

checkbox-303113_640Онлайн консултиране

Онлайн консултиране провеждам с хора от други населени места, извън Варна.

Този начин на помагане е предпочитан от:

  • Българи, които живеят в чужбина
  • Хора, които живеят в малки населени места, където не се предоставя услугата психологическо консултиране и/или терапия.
  • Хора, които живеят в населени места, където се предлагат услуги от психолог, но човека иска да запази по-голяма конфиденциалност по отношение на своите проблеми и конфликти
  • Трудно подвижни клиенти
  • Хора, които се намират под карантина, поради здравословни причини

Начините за провеждане на онлайн консултиране са във скайп, вайбър, месинджър, zoom, google meet с камера!

Цена: 50 лева за индивидуално консултиране (в рамките на 60 минути) и 60 лева за семейно консултиране (в рамките на 60-90 минути). Договоря се удобен ден и час за провеждане на онлайн помощ и подкрепа. Плащането се осъществява предварително по банкова сметка, чрез онлайн банкиране или на каса на Изипей или Еконт.

checkbox-303113_640Изготвяне на индивидуална психологическа характеристика и препоръки

Цена: Определя се в зависимост от необходимите документи

 

Времето винаги е подходящо за промяната, която искате!

Запазете своя час за консултация на телефон
0879 840 790
с Пламена Иванова – психолог гр. Варна

 


В описанията на услугите са използвани фрагменти от книгата “Консултативна психология” на Проф. Минко Хаджийски, изд. Фабер, София, 2003г.