Конфликтите между хората

Конфликтът представлява състояние на противопоставяне между две или повече страни. Конфликтите могат да бъдат междуличностни, групови, организационни, междуетнически, международни и др. За конфликт говорим и в случаите на спорове между съседи, когато има война и др. При конфликтите има обект, две или повече страни, определена тема или причина за конфликта и конфликтна ситуация.

Понякога в конфликтите всеки "дърпа въжето" към себе сиПричините за конфликтите са различни – материални, морални, религиозни, етнически и други. Конфликтите съществуват тогава, когато не могат да бъдат постигнати по едно и също време стремежите и желанията на две или повече от страните, а също тогава, когато ценностите, потребностите и интересите им се различават. При конфликтите всяка страна вярва, че другата страна смята да навреди на нейните интереси или вече го е направила.

При конфликта страните си взаимодействат /отрицателно, негативно/ и извършват действия, които вредят на интересите на другата страна.

Едни специалисти разглеждат конфликтите, разделени по области – политически, икономически, социални, психологически. Други класифицират конфликтите според големината на социалните обединения, общности или групи, въвлечени в тях. Възможни са конфликти между ролите, в които влизат хората. Някои специалисти говорят за скрити или открити конфликти, за силни или слаби конфликти.

Кога възникват конфликтите?

Независимо от това на колко вида се делят конфликтите, те възникват от определени /предимно психологически/ потребности и/или неудовлетворяването им и желанието за тяхното удовлетворение. Конфликтите, причинени от скрити, подмолни мотиви и потискани много дълго време са най-трудни за разрешаване. Когато конфликтите не бъдат разрешени на време, те набират скорост и с времето ескалират.

Изходът от конфликта е свързан с частично или пълно нормализиране на отношенията между страните с помощта на неконфликтните средства.

А вие как се отнасяте към конфликтите?

След всичко прочетено до момента, замислете се – реагирате ли на конфликтите? Кога реагирате на конфликтите? Как реагирате в конфликтни ситуации? Защо? Коя е причината? Може ли да реагирате по друг начин? Какъв е този друг начин?

Още мои статии по темата

Автор: Пламена Д. Иванова – психолог
Ноември 2012г., гр. Варна


Използвана литература:
1. „Предотвратяване и управление на конфликтите”- Наръчник, написан от съавтори и финансиран от Швейцарската агенция за сътрудничество и развитие, София, 2005г.