Стилове на поведение в конфликта

Спорът се появява тогава, когато в определен момент двама или повече човека използват средства, които да запазят интересите им. Възниква проблемна ситуация, която опонентите се опитват да я решат по начин, който не е конфликтен. Ако спорът не може да бъде разрешен по този начин, с времето се стига до ескалиране на напрежението и се появават конфликтите.

Има пет основни стилове на поведение при възникването на конфликти и справянето с тях. Тези стилове се оприличават с животни – „Бухал”/”Сова”, „Мече”, „Акула”, „Костенурка”, „Лисица” в зависимост от загрижеността за себе си и загрижеността за другите.

1. „Бухалът” /”Совата”/ се характеризира със съдействащ стил на поведение, с интегрирането и решаването на проблема. Конфликтите се разглеждат като проблеми, които трябва да се решат и се търси решението, което ще удовлетвори всички страни в конликта. Според „Совата” конфликтите подобряват взаимоотношенията, тъй като премахват напрежението. Човекът с такъв стил на поведение има желание за сътрудничество, откритост, изследване на различията и причините за тях. Този стил допринася и за издигане на самочувствието и доверието в партньорите.

2. „Мечето” се стреми към заглаждане, услужливост, разглежда връзката си с другите като нещо първостепенно, а своите лични цели като по- маловажни. Човек с такъв стил има желание да бъде приеман и харесван от околните. Смята, че конфликтите трябва да се избягват в името на хармонията. При „мечето” съществува страх, че ако конфликтът продължи, някой ще баде наранен. В неговия стил има елемент на саможертва – сляпо подчинение на другите.

 

3. „Акулата” чрез доминиране и налагане на сила се опитва да надделее над опонентите си, като ги кара да приемат нейното решение на конфликта, чрез натиск. Собствените цели и постигането им е над всичко. Смята, че конфликтите се решават винаги така, че единия печели, а другия- губи. Разглежда загубата като слабост, затова печели чрез потискане, опониране, агресия и смазване на околните.

4. „Костенурката” се характеризира с оттегляне, избягване – затваря се в черупката си с цел да избегне конфликта. Такъв човек се държи настрана, от потенциално конфликтни хора, тъй като смята, че решаването на конфликти е безсмислено. Смята, че е по-лесно да се оттеглиш от конфликта, отколкото да се изправиш лице в лице с него. Често отказва да признае, че съществува конфликт, който трябва да бъде решен.

 

5. „Лисицата” има компромисен стил на поведение, притежава умерена загриженост за собствените си цели и за взаимоотношенията си с околните. Целта на лисицата е да постигне компромис и затова често се отказва от личните интереси и се опитва да убеди другата страна да направи същото. Желае и двете страни да дадат по нещо и да спечелят по нещо. Мотото е „Аз на теб, ти – на мен!”. Обръща се към проблемите по- открито и по-директно.

 

От хората около мен – колеги, приятели, познати, роднини – съм наблюдавала следните личностни черти: „Бухалът” е енергичен, коректен, лоялен, работоспособен, издръжлив, лесно се адаптира към нова среда, общителен е и съсредоточен върху дейностите, с които е ангажиран. „Мечето” е по-интровертно и вглъбено в себе си, заето е със своите мисли и чувства. Хората с този стил на поведение обикновено имат по-миловиден външен вид и по- меки черти на лицето. „Акулата” е раздразнителна, импулсивна, несдържана, избухлива, агресивна, енергична. Обикновено хората с такъв стил на поведение имат по-остри черти на лицето, действат подмолно и са готови на всичко заради успеха. „Костенурката” е по-интровертна и самовглъбена, спокойна и дори бавна в действията си, предпазлива. Понякога е страхлива, неуверена и плаха. „Лисицата” общува с много хора, енергична, работоспособна, остроумна, издръжлива, загрижена, но понякога е плаха и несигурна.

Важно е да се направи уточнение, че съществува и комбинация между описаните по-горе стилове на поведение при конфликт!

Какъв е Вашият стил на поведение в конфликтни ситуации? Замислете се коя е причината да постъпвате като например „костенурка” и да бягате от конфликтите или като агресивната „акула”?! Винаги ли при конфликт сте реагирали по един и същи начин или в различните случаи постъпвате по различен начин? От кой сте видяли и научили стила на поведение при конфликти- от майка, баща или някой друг? Обикновено децата повтарят семейния модел, който са научили от своите родители! При Вас така ли е?

Написах тази статия с идеята да информирам, да провокирам, да накарам хората да помислят върху текста! Написах статията с идеята да мотивирам хората и да ги накарам да бъдат активни!
Когато един човек е информиран и запознат, той мисли коя е причината за всичко това, разсъждава… Когато човека мисли и разсъждава, той търси отговори на въпросите, които си задава! Когато човека търси отговори, той търси и намира варианти и решения!

Автор: Пламена Д. Иванова – психолог – Варна
месец Ноември 2012г.


Използвана литература:
1. “Предотвратяване и управление на конфликтите” – Наръчник, написан от съавтори и финансиран от Швейцарската агенция за сътрудничество и развитие, София, 2005г.