Международна конференция във Флоренция, Италия

Конференция във ФлоренцияСемействата на деца със специални нужди, често имат нужда от допълнителна подкрепа, поради специфичните проблеми, с които се сблъскват.

Взех участие в Международна конференция по Проект disVorced – “Професионални концепции и програми за професионалисти, работещи с деца с увреждания и семейства в ситуация на развод” в гр. Флоренция, Италия, 11 октомври 2012 година.

В конференцията участваха представители на организации, работещи с деца със СОП и деца, чиито семейства са в развод от Германия, Австрия, България, Италия, Румъния, Полша, Швейцария и Турция.

По време на конференцията обменихме опит с колеги от други Европейски страни. Бяха споделени и сравнени някои от най-добрите практики от цяла Европа в тази област.

Галерия

Единствените представители от България бяха тези от Карин дом – Варна.

Благодаря на Карин дом за предоставената ми възможност да участвам в Конференцията.