Семинар “Работа в екип със страдащото бебе и дете”

През април 2012 участвах в семинара “Работа в екип със страдащото бебе и дете”.

Психичното страдание при детето може да се изрази по много различни начини – затова и работата на психолога с деца има своите особености.

В дългото време, през което детето е изцяло зависимо от родителите си, то може да прживее травми, раздели, злополуки, болести. На пръв поглед нормална част от живота ни, в ранна детска възраст всички те могат да доведат като последствие психични разтройства.

В рамките на семинара научихме повече за различните прояви на страданието при децата, които ние, като психолози и специалисти, работещи с деца, трябва да можем да разпознаваме, за да реагираме своевременно и адекватно.

Галерия