Основното в арт терапията

Днес искам да ви разкажа малко повече за арт терапията (сигурна съм, че вече сте чували за нея) и методите й, които аз самата често използвам в работата си с клиенти.

Съществуват заблуди, които бих искала да разсея, а и арт-терапията може да бъде толкова полезна, че просто си заслужава да знаем повече за нея.

- Започвам с това, че арт терапията се прави с цел хората да се лекуват и да им се помага с терапия, чрез изкуство, а не за да се забавляват и да се разсейват. Арт терапията не е “изразяване чрез изкуство” или “творческо изразяване”, а е осъществяване на лекуване и терапия с различни техники, методи и похвати от изкуството.

- По време на арт терапията, клиентът е ретравмиран, т.е. освен, че се работи с него в посока лекуване на травмата, работи се и в посока надграждане на силните му страни.

- Чрез арт терапията човек се опитва да изрази своя вътрешен хаос. По време на арт терапия човек се освобождава от натрупани нежелани чувства и емоции.

- Важно е клиентите, които идват при нас за арт терапия, да имат достатъчно време за да работят, а не да бъдат “пришпорвани”. От значение е да се предостави достатъчно време на клиентите, тъй като здравето и лечението е най-важно за тях, за семействата им и за нас.

- Когато клиентите работят, терапевтът не ги прекъсва дори с думи, тъй като точно тогава се случва лечението. Прекъсване може да има само с цел да се определи сетинга, да се поставят граници и рамки на клиента, когато работи прекалено дълго с дадена техника /например цял час/ и не остава време да се разгледа рисунката/скулптурката, да се говори за изобразеното и да се направят изводите от създаденото от клиента.

- Арт терапевтът трябва да притежава необходимото образование по арт терапия, ако може и допълнителни квалификации. Работи под супервизия, като супервайзор често е неговият ментор. Художникът, учителят по рисуване и учителят по трудово възпитание не са арт терапевти.
- Необходимо е арт терапевтът да разполага с определени знания, умения и компетенции. Също да разполага с определени техники, както и да има усета кога и какво да приложи в работата с клиентите, защото всеки клиент има индивидуални нужди.

- Арт терапевтът може да работи с деца, възрастни, двойки и семейства, стига да има необходимите знания и опит.

- Същественото при работа с клиенти е арт терапевтът да разполага с голям набор от материали като глина, моделин, тебешири, различни видове бои, четки, пастели, цветни моливи и др.

- Добре би било арт терапевтът да насърчава клиента, когато той има притеснения от рода на „Не рисувам хубаво”, „В училище винаги имах ниски оценки по рисуване”, „Не стана така, както аз исках /има се в предвид рисунката, фигурката от глина и др./”, „Никога не съм работил/а с глина”! Тук е моментът да се обясни на човека, който ни е потърсил за работа с арт терапия, че ние не поставяме оценки и в арт терапията е от значение това, което клиента ще изобрази, а не неговата красота.

- Терапевтът не прави интерпретация на изобразеното от клиента. Интерпретацията се прави от човека, който ни е потърсил за да му помогнем. Могат да бъдат зададени насочващи въпроси „Какво е това?”, „Какво представлява това, което изобрази?”.

- Арт терапевтът не прави интерпретация на използваните цветове по време на лекуването. Терапевтираният човек споделя какво значение имат използваните от него цветове. Например може да питаме: „Какво означават за теб тези цветове?” и клиента да сподели например „Червеният цвят го свързвам със…, черното за мен означава…, бялото ми напомня за…”.

Очаквайте още!

ПС. За написването на тази статия се вдъхнових миналата година, когато с удоволствие организирах (за Варна) и участвах в семинара “Лекуване на травми с арт терапия” с лектор Катрин Джонсън, клиничен арт терапевт с 23-годишен опит. Надявам се, че през 2016 отново ще се срещнем с Катрин, ако проявявате интерес, запишете се тук и ще ви поканим.

                                                           Автор
Пламена Д. Иванова
Психолог, град Варна
Телефон: 0879 840 790