Всеки ли може да бъде арт терапевт?

Чрез арт терапията човек се опитва да изрази своя вътрешен хаос, но целта не забавление, а терапевтичен ефект. За да е ефективна, този тип терапия трябва да бъде практикувана от специалисти с необходимата квалификация.

Къде се обучават арт терапевтите?

Към момента в България няма университет, който да предоставя образование по арт терапия. До момента единствените университети, които предлагат обучение по арт терапия под формата на допълнителни квалификации, са Софийски университет, Нов български университет и Бургаски университет.

Друга възможност е да се преминат редица обучителни курсове и семинари по арт терапия. Преминаването през такива семинари дава възможност на специалиста да използва усвоените по време на семинарите техники за работа с арт терапията при работа с клиенти.

Разбира се, тези опции, налични в България, не правят специалиста арт терапевт (разбирайте с диплома по арт терапия), а го правят специалист с допълнителна квалификация по арт терапия.

А кой може да бъде арт терапевт?

Арт терапевти могат да бъдат специалисти, които вече имат придобита степен (бакалавър/магистър) и опит в сферата на подпомагането – психолози, социални работници, педагози, възпитатели и др. Те трябва да са преминали през курс на личен опит с техники от арт терапията, т.е. разрешили са свои вътрешни конфликти и проблеми с помощта на изкуството и са разширили познанията си.

Арт терапевтът, естествено, трябва да притежава и необходимите умения за работа с деца, възрастни, двойки и семейства като вътрешно спокойствие, комуникативност, харизматичност и други.

Художникът и учителят по изобразително изкуство не са арт терапевти и нямат необходимите умения, за да работят като такива. За други често срещани заблуди разказвам тук в статията Основното в арт терапията.

Моят опит с техниките от арт терапията

Аз самата се обучавам в техники от арт терапията, които вече успешно прилагам в практиката си с клиенти. В тази връзка имам удоволствието да общувам с две чудесни дами – Елица и Катрин!

Сертификат от обучение с Катрин Роджърс Джонсън, 2014

Елица Великова, която ме обучава, има магистърска степен по Експерсивна арт терапия от European Graduate School, Швейцария и бакалавърска степен по психология от American University of London, UK.

В момента Елица е младши преподавател по Експресивна арт терапия към Университет „Бигли” – Истанбул и хонорован преподавател в Нов Български университет. В продължение на пет години тя е практикувала като арт терапевт за деца в неравностойно положение и деца без родители в център в София.

Участвам и в обученията на Катрин Роджърс Джонсън – терапевт, регистриран в Американския Борд за Сертифициране на арт терапевти. Тя е завършила Университета в Уисконсин (специалност арт терапия) и има над 23-годишен опит като клиничен арт терапевт. Катрин е основател на редица програми за арт терапия и лечение в държавни болници и клиники в САЩ, имала е и частна арт терапевтична практика с деца и юноши с емоционални и поведенчески разстройства в Чикаго и Аляска.

Често посещавам обучения и семинари по арт терапия, така че ако проявявате интерес запишете се тук и ще направя всичко възможно да ви пиша, ако науча за предстоящи такива.

Facebook иконаАко имате въпроси, свързани с арт терапията, можете да ги зададете на моята страница във Facebook – Психологическа подкрепа:

www.facebook.com/psyhologisheska.podkrepa

До скоро!

                                                           Автор
Пламена Д. Иванова
Психолог, град Варна
Телефон: 0879 840 790